Výučba a praktické jazdy


Interaktívne animované riešenia križovatiek v autoškole Madison Senec
Výučba:

– výučba teórie pomocou projektora a audiovizuálneho, kde sú riešenia križovatiek interaktívnou formou pomocou filmových ukážok.

Učebná osnova:

 • Oboznámenie sa s vozidlom
 • Teória vedenia vozidla
 • Zásady bezpečnej jazdy
 • Pravidlá cestnej premávky
 • Konštrukcia a údržba

Konštrukcia a údržba:


 1. Učebňa autoškoly Madison Senec
  Základný opis konštrukcie vozidla
 2. Mazanie motora (Mazacia sústava)
 3. Chladenie motora (Chladiaca sústava)
 4. Elektrické zariadenie
 5. Palivová sústava
 6. Brzdový systém
 7. Spojka, prevodovka, diferenciál
 8. Kontrola vozidla pred jazdou
 9. Pomôcky pri výmene kolesa
 10. Postup pri výmene kolesa
 11. Základná (povinná) výbava vozidla
 12. Funkcia stieračov
 13. Sklá a zrkadlá vozidla
 14. Bezpečnostné pásy
 15. Kolesá a pneumatiky
 16. Výfuková sústava

Učebné pomôcky:


Cvičné skúšobné testy autoškoly Madison Senec

 • všetky potrebné materiály sú k dispozícii. (35 farebných testov, kontrolné tabuľky, učebnica, konštrukcia a údržba)
 • zapožičanie učebníc

Skúšky:

Skúšky pozostávajú:

 • skúšobný test
 • praktická jazda

Základné časti praktického výcviku:


Autocvičisko autoškoly Madison Senec

 • Oboznámenie sa z vozidlom
 • Ovládanie vozidla, plynulý rozjazd vozidla
 • Radenie
 • Jazda na auto-cvičisku
 • Jazda pri minimálnej intenzite premávky (riešenie základných dopravných situácii)
 • Jazda pri zvýšenej intenzite cestnej premávky (riešenie dopravných situácii v križovatkách so značkami alebo svetelnými signálmi, na diaľnici, predchádzanie a obchádzanie)
 • obchádzanie prekážky
 • cúvanie a zaparkovanie vozidla (pozdĺžne, šikmé, kolmé)
 • praktická údržba vozidla