Tlačivá a dokumenty

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia pdf [500kB]

  • Tlačivo je potrebné vytlačiť na A4 obojstranne.
  • Pred začatím kurzu je potrebné mať potvrdené tlačivo od Vášho všeobecného lekára.
  • Tlačivo si môžete tiež vyzdvihnúť v priestoroch autoškoly.
  • V prípade nejasností nás prosím kontaktujte.

Prihláška do kurzu Autoškoly Madison

Prihláška do kurzu Autoškoly Madison pdf [32kB]

Fotokópia občianskeho preukazu

Je potrebné priniesť obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu.

Zdôvodnenie neprítomností na skúške

Zdôvodnenie neprítomností na skúške

Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča (17-ročný)

Žiadosť o zaevidovanie osoby