Cenník

Osobné vozidlo:

Cena kurzu na sk. B – osobné vozidlo … 900,-€

Cena nezahŕňa správny poplatok za skúšku platený 
v kolkoch vo výške 33,-€

Kondičné jazdy:

B - osobné vozidlo
60 minút ... 25,-€

Platba:

Možnosť rozloženia platby na splátky