Cenník

Osobné vozidlo:

Cena kurzu na sk. B – osobné vozidlo … 560€

Cena nezahŕňa správny poplatok za skúšku platený 
v kolkoch vo výške 33€

Kondičné jazdy:

B - osobné vozidlo
90 minút ... 25€

Platba:

Možnosť rozloženia platby na splátky