NOVÉ KURZY SKUPINY „B“ OTVÁRAME PRIEBEŽNE.

NOVÉ KURZY SKUPINY „B“ OTVÁRAME PRIEBEŽNE.

Do najbližšieho základného kurzu na skupinu „B“ – osobný automobil sa môžte prihlásiť po potvrdení tlačiva žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia. K zápisu do kurzu potrebujete vyplnenú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia potvrdenú Vašim všeobecným lekárom a kópiu občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti nájdete na: autoskola-madison-senec.sk/tlaciva-a-dokumenty Vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom spolu s obojstrannou kópiou občianskeho preukazuPrečítať si viac oNOVÉ KURZY SKUPINY „B“ OTVÁRAME PRIEBEŽNE.[…]