OTVÁRAME NOVÝ KURZ SKUPINY „B“. Prihlášky od 7.9.2020 do 30.9.2020.

OTVÁRAME NOVÝ KURZ SKUPINY „B“. Prihlášky od 7.9.2020 do 30.9.2020.

Do najbližšieho základného kurzu na skupinu „B“ – osobný automobil sa môžte prihlásiť od 7.9.2020 do 30.9.2020. K zápisu na tento termín kurzu potrebujete vyplnenú žiadosť potvrdenú Vašim všeobecným lekárom a kópiu občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti nájdete na: autoskola-madison-senec.sk/tlaciva-a-dokumenty Vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom spolu s obojstrannou kópiou občianskeho preukazu je potrebné priniesť osobne do sídlaPrečítať si viac oOTVÁRAME NOVÝ KURZ SKUPINY „B“. Prihlášky od 7.9.2020 do 30.9.2020.[…]