OTVÁRAME NOVÝ KURZ SKUPINY „B“. Prihlášky od 10.8.2020 do 31.8.2020.

OTVÁRAME NOVÝ KURZ SKUPINY „B“. Prihlášky od 10.8.2020 do 31.8.2020.

Najbližší základný kurz na skupinu „B“ – osobný automobil začíname od 10.8.2020 do 31.8.2020. K zápisu na tento termín kurzu potrebujete vyplnenú žiadosť potvrdenú Vašim všeobecným lekárom a kópiu občianskeho preukazu. Tlačivo žiadosti nájdete na: autoskola-madison-senec.sk/tlaciva-a-dokumenty Vyplnenú žiadosť potvrdenú lekárom spolu s obojstrannou kópiou občianskeho preukazu je potrebné priniesť osobne do sídla autoškoly. Sken OPPrečítať si viac oOTVÁRAME NOVÝ KURZ SKUPINY „B“. Prihlášky od 10.8.2020 do 31.8.2020.[…]